Zarząd

Grzegorz Gardziński – Prezes Zarządu

Piotr Stępień – Wiceprezes ds. sportowych

Henryk Nowak – Wiceprezes ds. organizacyjnych