6 grudnia 2022

Chełmianka Chełm

Oficjalna Strona

Regulamin

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

„KUPUJ TANIEJ Z CHEŁMIANKĄ”

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Niniejszy Regulamin zawiera warunki uczestnictwa w Programie Lojalnościowym „Kupuj taniej z Chełmianką” i obowiązuje Organizatora oraz Uczestników od chwili ogłoszenia.2. Organizatorem Programu Lojalnościowego „Kupuj taniej z Chełmianką” jest Chełmski Klub Sportowy „Chełmianka” z siedzibą w Chełmie, ul. I Pułku Szwoleżerów 15A, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku pod numerem 0000005411, NIP 563-19-29-400.

 

 1. UCZESTNICTWO W PROGRAMIE – KARTA „KUPUJ TANIEJ Z CHEŁMIANKĄ” I RABATY

 

 1. Warunkiem przystąpienia do Programu Lojalnościowego i uzyskania Karty „Kupuj taniej z Chełmianką” jest dokonanie jednorazowej wpłaty kwoty 30 zł (słownie: trzydzieści złotych) do kasy lub na konto bankowe Organizatora Programu.
 2. Program „Kupuj taniej z Chełmianką” jest skierowany dla osób dokonujących zakupów towarów i usług u Partnerów, z którymi Organizator zawarł umowy związane z przystąpieniem do Programu. Wykaz partnerów widnieje na stronie internetowej www.chelmianka.pl w zakładce „Kupuj taniej z Chełmianką”.
 3. Karta „Kupuj taniej z Chełmianką” upoważnia jej posiadacza do uzyskania rabatu przy dokonywaniu zakupów towarów i usług u partnerów Organizatora Programu. By otrzymać rabat należy przy zakupie okazać sprzedawcy Kartę „Kupuj taniej z Chełmianką”.
 4. Wykaz wysokości rabatów znajduje się na stronie internetowej Organizatora www.chelmianka.pl w zakładce „Kupuj taniej z Chełmianką”.
 5. Uczestnikami Programu mogą być osoby, które ukończyły 16. rok życia.

 

III. INFORMACJE O KARCIE

 

 1. Wydawcą Karty Lojalnościowej „Kupuj taniej z Chełmianką” jest Chełmski Klub Sportowy „Chełmianka” z siedzibą w Chełmie, ul. I Pułku Szwoleżerów 15 A, e-mail: chks@chelmianka.pl
 2. Karta Lojalnościowa „Kupuj taniej z Chełmianką” jest kartą plastikową nie posiadającą kodu kreskowego.
 3. Karta Lojalnościowa „Kupuj taniej z Chełmianką” nie jest kartą płatniczą.
 4. Karta Lojalnościowa „Kupuj taniej z Chełmianką” posiada termin ważności do 31 grudnia 2017 roku.
 5. Karty Lojalnościowej „Kupuj taniej z Chełmianką” nie wolno odstępować osobom trzecim.
 6. W przypadku utraty karty lojalnościowej „Kupuj taniej z Chełmianką” Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

 

 1. USTALENIA KOŃCOWE

 

 1. Organizator Programu Lojalnościowego „Kupuj taniej z Chełmianką” zastrzega sobie prawo do unieważnienia Karty w dowolnym terminie, bez podania do wiadomości przyczyn i bez prawa do ubiegania się przez Uczestnika Programu o odszkodowanie.
 2. ChKS Chełmianka zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu w dowolnym momencie bez konieczności podawania przyczyn, za uprzednim jednomiesięcznym powiadomieniem. Powiadomienie o zakończeniu Programu nastąpi za pomocą strony internetowej www.chelmianka.pl oraz na łamach partnera medialnego „Nowy Tydzień”.
 3. ChKS Chełmianka zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do Regulaminu Programu Lojalnościowego „Kupuj taniej z Chełmianką”. Powiadomienie o wprowadzonych zmianach do programu nastąpi poprzez stronę internetową: www.chelmianka.pl oraz na łamach partnera medialnego „Nowy Tydzień”.

 

Regulamin Programu zatwierdził Zarząd ChKS Chełmianka w składzie:

Grzegorz Gardziński – Prezes Zarządu

Piotr Stępień – Wiceprezes ds. Sportowych

Henryk Nowak – Wiceprezes ds. Organizacyjnych

Chełm, dn. 12.01.2017 r.