4 grudnia 2022

Chełmianka Chełm

Oficjalna Strona

Akredytacje

Wnioski akredytacyjne na pojedyncze mecze można składać do godz. 14:00 w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień rozgrywania spotkania, poprzez wysłanie informacji pocztą elektroniczną na adres: chks@chelmianka.pl

W treści wniosku akredytacyjnego należy podać: imię i nazwisko, nr PESEL, nazwę redakcji, nr telefonu, mecz którego wniosek dotyczy oraz rodzaj akredytacji: TV/Prasa/Foto/Internet

Wnioski, które zostaną złożone po wskazanym terminie, nie będą rozpatrywane.