8 grudnia 2022

Chełmianka Chełm

Oficjalna Strona

Władze Chełmianki wybrane

1 min read

Zarząd bez zmian, w radzie nadzorczej w zasadzie tylko jedna nowa osoba. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków ChKS Chełmianka wybrało 8-osobową radę nadzorczą na trzyletnią kadencję, ta z kolei po ukonstytuowaniu się powołała trzyosobowy zarząd.

Do rady nadzorczej ChKS Chełmianka wybrano: Jerzego Piskorskiego, Izabelę Krystjańczuk, Piotra Kowalewskiego, Witolda Radwańskiego, Bogusława Kudelskiego, Jacka Skwaronia, Lecha Koguta i Piotra Chorągiewicza. Ten ostatni jest nową postacią w radzie.

Rada na pierwszym posiedzeniu wybrała przewodniczącego. Został nim Jacek Skwaroń, który w radzie nadzorczej zasiada już piątą kadencję. Spośród wszystkich jej członków ma najdłuższy staż. Wiceprzewodniczącymi zostali Jerzy Piskorski – dotychczasowy przewodniczący i Witold Radwański.

Rada powołała też zarząd klubu na kadencję 2018-2021 w składzie: Grzegorz Gardziński – prezes, Piotr Stępień – wiceprezes ds. sportowych i Henryk Nowak – wiceprezes ds. organizacyjnych. Cała trójka zarządzała Chełmianką w ubiegłej kadencji.