5 grudnia 2022

Chełmianka Chełm

Oficjalna Strona

TECHNIK MASAŻYSTA – Zawód dla Ciebie, dla sportowca.

2 min read

Szkoła jest bezpłatna – Nauka trwa 2 lata (4 semestry)

Nauka w systemie dziennym (nauka 5 dni w tygodniu) lub stacjonarnej (nauka 3 dni w tygodniu).

Zajęcia dydaktyczne odbywają się w bardzo dobrze wyposażonych szkolnych pracowniach przedmiotowych.

Kształcenie praktyczne odbywa się w pracowniach szkolnych, podmiotach leczniczych oraz podmiotach stanowiących potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkoły.

Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla zawodu technik masażysta.

Praca technika masażysty jest pacą w bliskim kontakcie z pacjentem. Charakter pracy na tym stanowisku sprawia, że bardzo ważne jest, aby masażysta był odpowiedzialny, samodzielny w realizacji zadań, a także przedsiębiorczy i operatywny. Musi być zmotywowany do ciągłego uzupełniania wiedzy i dokształcania.

Cechami niezbędnymi w tym zawodzie są: wytrzymałość fizyczna, kultura osobista, łatwość nawiązywania kontaktów, umiejętność współpracy z innymi specjalistami,.

Absolwenci szkoły w zawodzie technik masażysta są przygotowani do wykonywania zadań zawodowych:

wykonywanie masażu medycznego, wykonywanie masażu sportowego którego celem jest: rozgrzanie mięśni przed treningiem lub zawodami, regeneracja organizmu po dużych obciążeniach, wspomaganie osiągnięcia możliwie najlepszego rezultatu sportowego, zapobieganie przeciążeniowym zmianom patologicznym narządu ruchu, przeciwdziałanie urazom i uszkodzeniom w sporcie, wspomaganie leczenia urazów, które powstały podczas treningu lub zawodów wykonywanie masażu kosmetycznego i profilaktycznego,
  • prowadzenie działalności profilaktycznej, popularyzującej zachowania prozdrowotne.

Możliwości zatrudnienia: przychodnie, szpitale, domy pomocy społecznej, ośrodki rehabilitacyjne, gabinety kosmetyczne, gabinety odnowy biologicznej, sanatoria, ośrodki szkolenia sportowców, kluby sportowe, własna działalność gospodarcza.

Podczas nauki w szkole możliwość uzyskania dodatkowych kompetencji np. z zakresu udzielania I pomocy, kinesiotapingu jako samodzielnej metody fizjoterapeutycznej.

Zapewniamy słuchaczom udział w kursach i konferencjach warsztatowych dopasowanych do indywidualnych potrzeb i zainteresowań ale również potrzeb lokalnego rynku pracy.

Szkoła jest bezpłatna