Rada Nadzorcza

Jerzy Piskorski – Przewodniczący

Lech Kogut – Wiceprzewodniczący

Jacek Skwaroń – Wiceprzewodniczący

Izabela Krystjańczuk – Członek

Piotr Kowalewski – Członek

Bogusław Kudelski – Członek

Zbigniew Mazurek – Członek

Witold Radwański – Członek

Marcin Zienkiewicz – Członek